Skriv ut denna sida

Israels sharialagar

Gunnar Olofsson 28 december 2013

En religiös domstol i Israel har dömt en kvinna till böter för hennes vägran att låta omskära sin lille son.  Fallet, som är det första i sitt slag, illustrerar den hårdnande kampen om Israels utveckling mot en uttalat religiös statsbildning.

Beslutet är, enligt domstolens juridiske rådgivare Shimon Yaakovi ”, inte bara baserat på judisk lag utan för det bästa för ett judiskt barn i Israel att inte vara annorlunda än sina kamrater i detta avseende”. Modern, som hävdar att hon inte i onödan vill göra sitt barn illa, skall nu som straff betala omkring 1.000 kronor för varje dag (!) hon står fast vid sitt beslut.

Fallet, som är det första i sitt slag, illustrerar den hårdnande kampen om Israels utveckling mot en uttalat religiös statsbildning. Rabbinstyrda domstolar har stort inflytande i familjefrågor som giftermål, skilsmässor och begravningar. Bland annat måste par, som av olika anledningar inte kan eller vill genomgå ett religiöst bröllop, resa utomlands för att få gifta sig. Det finns inget formellt krav i israelisk lag att småpojkar måste omskäras – men förra året avgjorde en civil domstol en vårdnadstvist till förmån för omskärelse.

Den religiösa judiska lagen, Halacha, består av dels den skriftliga hebreiska bibeln, Tanakh, och dels den muntliga lag som, enligt traditionen, också gavs till Moses på berget Sinai men då aldrig skrevs ner.  Lagen har klara likheter med de fundamentalistiska sharialagarna inom islam, och styr idag många religiösa israelers liv. Omskärelse av pojkar på åttonde levnadsdagen – då gossarna enligt det religiösa tankemönstret saknar behov av narkos eller annan modern bedövning inför ingreppet – är här obligatorisk, och reningsprocedurerna för varje kvinna i samband med den månatliga menstruationen är omfattande och tidskrävande.

Trycket från den israeliska högerregeringen, och dess nationalreligiösa uppbackare, är idag stort att åstadkomma ett mer judiskt fundamentalistiskt, och mindre religiöst tolerant, samhälle. Enligt Ronit Tamir, aktivist mot omskärelse, är därför beslutet i den religiösa domstolen ”farligt för demokratin”, och något som riskerar att förvandla Israel till en teokrati. Samtidigt finns en motkraft, och allt fler israeler väljer att öppet trotsa de religiösa påbuden. Fallet med den tredskande modern kommer också med all sannolikhet att överklagas till Israels högsta domstol. Så än vet vi inte hur det slutar.

Israeli mother fined for refusing to have son circumcised

 

 

Gunnar Olofsson